A A A

Katarzyna Kurska-Wilk - Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 3 letnie Studium Psychoterapii Gestalt w Krakowie i 2 letnie studium Terapii Rodzin w ośrodku „Synapsis” w ujęciu Systemowym.

Prowadzi: 

  • Pracę indywidualną z młodzieżą w wieku gimnazjalnym i licealnym, mającą problemy adaptacyjne, emocjonalne oraz trudności w kontaktach interpersonalnych. 
  • Prowadzi terapię rodzinną, konsultacje i udzielanie porad dla rodziców ( dzieci w różnym wieku). 
  • Prowadzi konsultacje dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.