A A A

Teresa Piekarska - psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW); ukończone studia podyplomowe z surdopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej.Terapeuta integracji sensorycznej, certyfikat III stopnia kinezjologii edukacyjnej.

W Poradni zajmuje się:

  • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z wadami słuchu;
  • orzecznictwem dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabo słyszących;
  • poradnictwem dla rodziców dzieci i młodzieży niedosłyszących z trudnościami w nauce i problemami emocjonalno-adaptacyjnymi.

Udziela konsultacji dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i opiekunów zajmujących się dziećmi z wadami słuchu.