A A A

Małgorzata Paprotny – psycholog kliniczny dziecka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel mianowany. W trakcie programu treningowego z zakresu terapii dzieci West-Coast Institute for Gestalt Therapy with Children.

W Poradni oferuje pomoc psychologiczną dla rodzin z dziećmi w wieku 0-9 lat w zakresie diagnozy, terapii trudności emocjonalnych, rozwojowych i wychowawczych.

Obejmuje opieką psychologiczną rodziny z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikowania się. Współprowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy terapeutyczne dla dzieci.

Posiada uprawnienia diagnostyczne dla skal inteligencji i rozwoju IDS, IDS-P, SB-5.