A A A

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz - psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychoterapia). Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła m.in. czteroletnie studium psychoterapeutyczne „Mabor” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

W poradni TOP pracuje zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami.

Prowadzi indywidualne spotkania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci do 10 roku życia. Na pierwszą wizytę zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka (bez dziecka). Spotkania są adresowane do dzieci z problemami emocjonalnymi, problemami w funkcjonowaniu poznawczym, trudnościami w relacjach społecznych (prezentowanych w przedszkolu lub w szkole, w kontaktach z rodzicami lub z rodzeństwem). Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci do 10 roku życia. Kierowane są one do osób, pragnących skupić się na swojej relacji z dzieckiem, skonsultować w sprawie jego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego, wychowania, edukacji. Celem jest wspólna praca nad komunikacją, rozumieniem potrzeb, zachowań i ewentualnych objawów prezentowanych przez dziecko dziecka, praca nad stawianiem adekwatnych granic, towarzyszeniu dziecku w jego sukcesach i trudnościach).

Współprowadzi grupowe zajęcia Akademia Sześciolatka przygotowującą dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.