SZUKAJ:


Terapia

Orzecznictwo

Profilaktyka


Aktualizacja danych merytorycznych
9.2017

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
wszelkie prawa zastrzeżone.
©2006-2017

Wykonanie

Wojciech Tyrkiel

 
A A A

Terapia logopedyczna

Dla młodzieży z zaburzeniami mowy (zwłaszcza typu afatycznego) po uszkodzeniach mózgu.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” (Poradnia – Orzecznictwo – Profilaktyka) w Warszawie proponuje terapię logopedyczną dla młodzieży z zaburzeniami mowy (zwłaszcza typu afatycznego) po uszkodzeniach mózgu, będących następstwem urazów, udarów i incydentów onkologicznych.

Prowadzi badania przesiewowe wyższych funkcji słuchowych przy pomocy programu zawartego w Platformie Badań Zmysłów.

Oferta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży (SP, GIM i PNG) zamieszkującej bądź uczącej się na terenie m.st. Warszawy.

Prowadzący: Stanisław Grotecki

Zgłoszenia telefoniczne u prowadzącego: Centrala: 22 822 06 11 lub 22 822 36 01 – wewn. 302.


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP