Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

TOP

A A A

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TOP" działa Młodzieżowy Telefon Zaufania.

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19.

Grafik dyżurów specjalistów oraz numery telefonu zamieszczamy poniżej.

 

27.03- psycholog  502 856 449  

30.03- psycholog  667 147 779

31.03- psycholog  570 801 694 

01.04- psycholog  502 856 449 

02.04- psycholog  667 147 738                                   

03.04- psycholog  502 856 449 

06.04- psycholog  502 856 449 

07.04- psycholog  667 147 779

08.04- psycholog  570 801 694

09.04- psycholog  667 147 738

10.04- psycholog  570 801 694


 

UWAGA:


Informujemy, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy utworzył  Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Placówki należące do Centrum mają za główny cel udzielać pomocy psychologicznej w tym niezwykle trudnym czasie epidemii koronowirusa w Polsce.

Wsparcie psychologiczne dla rodziców Poradnia MOP i UdR:
Poniedziałek-piątek
510 205 050 (godz. 9.00 -18.00)
519 047 372 (godz. 9.00-14.00)
500 717 258 (godz. 14.00-18.00)
Sobota - niedziela
519 047 370 (godz. 10.00 – 16.00)

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców:
Kontakt mailowy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń:  zapytajeksperta@wcies.edu.pl , gdzie rodzice otrzymają rady i wskazówki od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów:
Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-wsparcie-psychologiczne-i-dydaktyczne-dla-rodzin?fbclid=IwAR054xyLSiW0CRkAxhXuVaF3GDQj5Oml-47LR4zz4aFNV4fXM5mXLN5YvBo

Dyżur w godzinach 9.00 – 19.00

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP   
Kontakt ze specjalistami:
psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, porady wychowawcze, terapeutyczne:
poniedziałki 14.00-19.00, wtorki 8.00-13.00
e-mail: i.kuczborska@poradnia-top.pl
SKYPE- i.kuczborska@poradnia-top.pl

Psychoterapeuta: wtorki – 9.00-12.00
e-mail: b.podgorska@poradnia-top.pl
SKYPE - b.podgorska28@gmail.com

Psycholog: porady wychowawcze i terapeutyczne
26.03.2020 r.  –10.00-14.00
30.03.2020 r. – 12.00-16.00
2.04.2020 r. – 10.00-14.00
6.04.2020 r.  – 12.00-16.00
9.04.2020 r. – 10.00-14.00
e-mail: k.jaworski@poradnia-top.pl
SKYPE- k.jaworski@poradnia-top.pl

Psychoterapeta:
26.03.2020 r. – 10.00-14.00
2.04.2020 r. – 10.00-14.00
9.04.2020 r. – 10.00-14.00
e-mail- j.marzec@poradnia-top.pl
SKYPE- j.marzec@poradnia-top.pl

 

Ponadto sprawach kryzysowych proponujemy kontakt mailowy ze specjalistami Młodzieżowego Telefonu Zaufania: mtz@mtz.waw.pl w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku.


Informujemy, że Poradnia od 26 marca do 10 kwietnia pracuje w godzinach od 9 do 16.

W tym czasie dyżury pełnić będą pracownicy merytoryczni.

Natomiast w sprawach organizacyjnych w godzinach 8-20 funkcjonuje mail: sekretariat@poradnia-top.pl


Przed wizytą, w sprawach kryzysowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz orzecznictwa dla dzieci z wadami słuchu i wzroku, prosimy o kontakt telefoniczny 228227717 lub 228220611 lub mailowy: sekretariat@poradnia-top.pl 

Ponadto sprawach kryzysowych proponujemy kontakt mailowy ze specjalistami Młodzieżowego Telefonu Zaufania: mtz@mtz.waw.pl w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku.


W zakładce: Druki i Artykuły będziemy zamieszczać dla Państwa różne materiały i propozycje do zabaw z dziećmi w domu. 


Aby ułatwić Państwu kontakt z naszymi specjalistami w zakładce: Kontakt zostały umieszczone ich maile służbowe. 


APEL POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Zachęcamy do zapoznania się z Apelem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii (data publikacji: 2020-03-12), który poniżej zamieszczamy:

Pandemia wirusa COVID-19 (koronawirusa) jest globalnym doświadczeniem zbiorowym, obejmującym całą ludzką społeczność, w tym wszystkie osoby zamieszkujące nasz Kraj. W związku z tym Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii apelują:

1. Ponieważ zagrożenie zakażeniem i jego skutkami dotyka w różnym stopniu nas wszystkich – solidarność, zwracanie uwagi na sytuację innych osób,okazywanie im pomocy, a także wzajemne zrozumienie i udzielanie sobie wsparcia powinny wypływać z wspólnoty tego doświadczenia. Pamiętajmy, że każdego z nas, w różnym stopniu i na różne sposoby dotyka sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

2. Wobec osób zakażonych i chorych powinniśmy (z poszanowaniem wszelkich zasad wynikających z dążenia do nie rozprzestrzeniania się wirusa), zachowywać tą samą postawę zrozumienia i wsparcia. Pamiętajmy, że osoby te doświadczają nie tylko skutków choroby, ale także emocjonalnych i osobistych skutków jej wystąpienia

3. Poszukując informacji na temat pandemii wirusa COVID-19 powinniśmy korzystać z wiarygodnych źródeł. Szerzenie informacji niepotwierdzonych, wyolbrzymionych poza granice rozsądku nie służy nikomu.

4. Jako profesjonaliści zdrowia psychicznego rozumiemy wystąpienie lęku u wielu osób, znamy mechanizmy jego pojawienia się i rozprzestrzeniania. Lęk także może przenosić się z osoby na osobę analogicznie jak wirus. Wiemy także, że odczuwany lęk może pozostać pod kontrolą lub wymykać się racjonalnej kontroli. W związku z tym apelujemy o podjęcie wszelkich działań zapobiegających zarówno rozprzestrzenianiu się wirusa COVID jak i wszelkich działań zapobiegjących rozpowszechnianiu się niekontrolowanych lęków negatywnie wpływających na nas wszystkich.

5. Osoby doświadczające na co dzień problemów dotyczących zdrowia psychicznego mogą być w obecnym czasie szczególnie podatne na nasilenie się odczuwanych problemów, a zwłaszcza lęku. Mogą one wymagać specjalistycznej pomocy, natomiast postawa otoczenia wobec tych osób powinna zapewniać im poczucie bezpieczeństwa, dostępności wsparcia emocjonalnego i prowadzić do zmniejszenia odczuwania negatywnych emocji.

6. Osobom starszym, jako szczególnie narażonym na zagrożenia wynikające z pandemii wirusa COVID-19 powinniśmy poświęcić szczególną uwagę i zaoferować pomoc.Czynności zmierzające do otoczenia tych osób opieką i nie narażania na możliwość zakażenia powinny zostać przemyślane i zastosowane w każdym przypadku indywidulanie. Poczucie zagrożenia egzystencjalnego, zapomnienia i osamotnienia osób starszych może być umiejętnie niwelowane.

7. Wiele osób młodych przeżywa tego rodzaju wydarzenia po raz pierwszy w swoim życiu. Zwrócenie uwagi na ich potrzeby, na sposób doświadczania aktualnej sytuacji, rzeczowa rozmowa, możliwość podzielenia się przez nieswoimi obawami i innymi emocjami są ważnym elementem wsparcia, które może i powinno być im udzielone przez odpowiedzialne osoby w ich otoczenia. Także dzieci w stopniu zależnym od wieku przyswajają informacje na temat bieżącej sytuacji. Rozumiejąca sposób przeżywania dziecka i uśmierzająca lęki rozmowa z rodzicami i innymi bliskimi osobami może im pomóc w spokojnym przejściu przez to doświadczenie.

 

O Poradni

RODO: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

STATUT PORADNI

KODEKS ETYKI

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” usytuowana jest w sieci warszawskich poradni psychologiczno – pedagogicznych związanych z oświatą i zarządzanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

 

W placówce zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

 

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia reedukacyjne,
 • zajęcia terapeutyczne

 a także pośredniej, jak:

 • wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 

 

     Rodzice, nauczyciele i wychowawcy także mogą uzyskać w Poradni pomoc w formie porady, konsultacji, udziału w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin.

Placówka dysponuje obszernym, wygodnym lokalem z nowoczesnymi gabinetami diagnostycznymi i wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt salami terapeutycznymi.

Jest u nas bezpiecznie i przyjemnie.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 • dzieci i młodzież z wadami wzroku, słuchu i zaburzeniami mowy, 
 • rodziców i opiekunów,
 • pedagogów i nauczycieli.

Można u nas bezpłatnie i bez żadnych skierowań uzyskać:

 

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc pedagogiczną,
 • pomoc logopedyczną,
 • poradę internetową,
 • poradę telefoniczną.

Na każdego potrzebującego oczekujemy codziennie (oprócz niedziel i świąt) od godz. 900 do godz. 1900.

 

Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie.

 

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. O systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45.
 • Rozporządzenie MEN z dn. 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie numeru PESEL dziecka podczas wizyty w Poradni

 

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu Warszawy.

W sprawie skarg i wniosków,

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP

przyjmuje we wtorki w godz. 10.00 – 11.00

Książka skarg i wniosków jest dostępna w sekretariacie Poradni.